Tuyển dụng


CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

               - Số lượng : 1 người.

               - Yêu cầu :

                           +, Trình độ : Cao đẳng, Đại học chuyên ngành nhân sự.

                           +, Kinh nghiệm: có 2-3 năm làm nhân sự, đặc biệt là mảng tuyển dụng, có hiểu biết về Luật Lao động, C&B….

               - Mô tả công việc:

Tóm tắt công việc:

Người giữ chức danh này chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc lập kế hoạch tuyển dụng, cung cấp kịp thời nguồn nhân lực cho Công ty; các công việc nhân sự tổng hợp (báo cáo nhân sự, điều chuyển công tác…)

Phạm vi áp dụng

Văn bản này được phổ biến và áp dụng trong toàn Công ty.

 

Nhiệm vụ chủ yếu

  • Nhiệm vụ tuyển dụng:

o   Lập kế hoạch tuyển dụng.

o   Tham gia thực hiện các công việc theo quy trình tuyển dụng của Công ty:

§  Tiếp nhận, trình Giám đốc ký phiếu đề xuất tuyển dụng. Làm việc với các phòng ban có yêu cầu tuyển dụng để xác định rõ yêu cầu tuyển dụng cho từng vị trí.

§  Thông báo tuyển dụng; tìm kiếm, tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ.

§  Liên lạc với ứng viên, tổ chức phỏng vấn, thương lượng với ứng viên về công việc, ngày bắt đầu làm việc, mức lương và các chính sách của Công ty. Làm Phiếu đánh giá ứng viên.

§  Làm Thư mời thử việc cho các ứng viên đạt yêu cầu.

§  Tiếp nhận, hướng dẫn ban đầu và bàn giao nhân viên mới cho Trưởng đơn vị/bộ phận có yêu cầu tuyển dụng.

§  Hướng dẫn và xúc tiến quá trình đánh giá thử việc của các nhân viên mới.

o   Cập nhật dữ liệu hồ sơ nhân viên mới và nguồn ứng viên bao gồm: ứng viên chưa phỏng vấn, ứng viên đã phỏng vấn nhưng không thành công.

o   Cập nhật quy trình tuyển dụng khi có yêu cầu.

o   Làm việc và duy trì mối quan hệ tốt với các kênh tuyển dụng khác nhau.

o   Tham gia thiết lập hệ thống mô tả công việc cho từng vị trí chức danh trong Công ty.

o   Cập nhật kịp thời danh sách các vị trí cần tuyển dụng như: Ngày đề xuất, vị trí, yêu cầu công việc, ngày ứng viên bắt đầu đi làm theo đề xuất, …

o   Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tuyển dụng theo yêu cầu của Trưởng phòng Nhân sự Hành chánh.

• Hợp đồng lao động:

        ◦ Soạn thảo hợp đồng cho nhân viên mới.

        ◦ Theo dõi và tái kí hợp đồng lao động cho nhân viên.

• Các công việc nhân sự khác :

        ◦ Lập báo cáo điều chuyển nhân sự (khối quản lý cửa hàng)

        ◦ Báo cáo nhân sự hàng tháng cho ban giám đốc.

        ◦ Cập nhật danh sách, theo dõi và phát thẻ thành viên L-point cho nhân viên.

        ◦ Các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu của ban giám đốc.

Quan hệ làm việc nội bộ :

·        Nhận thông tin & Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng Nhân sự Hành chánh.

·        Đơn vị /Cá nhân phối hợp:

o   Các đơn vị phòng ban có liên quan.

o   Nhân viên Tiền lương.

o   Nhân viên Bảo hiểm & Quan hệ lao động.

o   Nhân viên Hành chánh văn thư.

Quan hệ làm việc bên ngoài :

·        Các kênh tuyển dụng.

·        Các Trung tâm giới thiệu việc làm.

·        Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề.

·        Các tổ chức, trung tâm đào tạo.

·        Các đơn vị tư vấn.

·        Các Giảng viên độc lập.

Phạm vi Quyền hạn

·        Quyền hạn về thực hiện công việc:

o   Làm việc trực tiếp với các Trưởng Đơn vị/ Bộ phận trong việc xác nhận yêu cầu tuyển dụng, làm bản mô tả công việc cho từng vị trí chức danh.

o   Làm việc trực tiếp với các kênh tuyển dụng.

o   Tổ chức các buổi phỏng vấn đã được phê duyệt.

o   Yêu cầu Bộ phận Hành chánh phối hợp tổ chức tuyển dụng và các chương trình đào tạo nội bộ.

o   Yêu cầu các nhân viên Nhân sự phụ trách Tiền lương, Bảo hiểm & Quan hệ lao động, Hành chánh văn thư cung cấp các thông tin cần thiết để tổ chức tuyển dụng hoặc tổ chức các chương trình đào tạo.

·        Quyền hạn về tài chính:

o   Được sử dụng Ngân sách tuyển dụng trong phạm vi Ngân sách đã được phê duyệt cho từng chương trình tuyển dụng cụ thể.

Các kỹ năng cơ bản cần có

·        Kỹ năng thiết lập mục tiêu, kế hoạch và triển khai thực hiện.

·        Kỹ năng sư phạm, truyền đạt.

·        Kỹ năng giao tiếp.

·        Kỹ năng đàm phán, thương lượng.

·        Kỹ năng làm việc nhóm.

Ngoài ra, còn cần thêm các năng lực sau :

·        Năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá.

·        Am hiểu công việc, hệ thống công việc.

·        Tổ chức, phân công, thực hiện và giám sát thực hiện.

·        Năng lực về truyền đạt, sư phạm.

Yêu cầu về  học vấn/kinh nghiệm :

·        Tốt nghiệp Đại học về các ngành Kinh tế, Sư phạm, Khoa học xã hội, ưu tiên cho các ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế Quản trị nguồn nhân lực/ Sư phạm.

·        Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng và nhân sự chung.

Hồ sơ dự tuyển trực tiếp thì gửi về địa chỉ của công ty. Gửi file mềm thì gửi trực tiếp vào mail Tuyendung@lotteria.vn trên mail ghi rõ vị trí muốn ứng tuyển nha .

Prev