bigthumb

GÀ H&S (1 MIẾNG)

Giá : 36,000 đ

Chọn

Giới thiệu

1 miếng: 36,000

3 miếng: 101,000

6 miếng: 195,000

9 miếng: 292,000

GỢI Ý CHO BẠN

0 Share