bigthumb

GÀ H&S (1 MIẾNG)

Giá : 37,000 đ

Chọn

Giới thiệu

1 miếng: 37,000

3 miếng: 104,000

6 miếng: 201,000

9 miếng: 301,000

GỢI Ý CHO BẠN

0 Share