bigthumb

BURGER GÀ THƯỢNG HẠNG VALUE

Giá : 78,000 đ

Chọn

Giới thiệu

01 Burger Gà Thượng Hạng

01 Miếng gà rán

01 Pepsi (M)

GỢI Ý CHO BẠN

0 Share