bigthumb

GÀ SỐT PHÔ MAI (1 MIẾNG) Cay/ Không cay

Giá : 38,000 đ

Chọn

Giới thiệu

1 miếng: 38,000

3 miếng: 107,000

6 miếng: 207,000

9 miếng: 310,000

GỢI Ý CHO BẠN

0 Share