bigthumb

BURGER GÀ VALUE

Giá : 60,000 đ

Chọn

Giới thiệu

01 Burger Gà

01 Miếng gà rán

01 Pepsi (M)

GỢI Ý CHO BẠN

0 Share