bigthumb

GÀ RÁN PHẦN

Giá : 83,000 đ

Chọn

Giới thiệu

Gà rán phần:  83,000

Gà H&S phần: 85,000

Gà Sốt đậu phần: 85,000

Gà phô mai: 87,000

Gà cà ri : 87,000 

GỢI Ý CHO BẠN

0 Share