bigthumb

GÀ RÁN PHẦN

Giá : 81,000 đ

Chọn

Giới thiệu

Gà rán phần:  81,000

Gà H&S phần: 83,000

Gà Sốt đậu phần: 83,000

Gà phô mai: 85,000 

GỢI Ý CHO BẠN

0 Share