bigthumb

GÀ RÁN (1 MIẾNG)

Giá : 35,000 đ

Chọn

Giới thiệu

1 miếng: 35,000

3 miếng: 98,000

6 miếng: 189,000

9 miếng: 283,000

GỢI Ý CHO BẠN

0 Share