News


  • LOTTERIA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 200
  • LOTTERIA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 200
  • LOTTERIA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 200
  • LOTTERIA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 200
  • LOTTERIA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 200
  • LOTTERIA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 200
  • LOTTERIA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 200
  • LOTTERIA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 200
  • LOTTERIA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 200

LOTTERIA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 200

   Sáng ngày 01-09-2014, công ty TNHH Lotteria Việt Nam khai trương cửa hàng thứ 200 tại Trung tâm thương mại Ánh Dương – 679 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM

   Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển không ngừng trong suốt 16 năm qua để trở thành thương hiệu ổn định và luôn hướng đến khách hàng của Lotteria tại Việt Nam.

   Trong sự kiện khai trương cửa hàng thứ 200, công ty Lotteria đã trao tặng 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) vào quỹ từ thiện của địa phương để góp phần thiết thực vào công tác  hỗ  trợ cộng đồng tại quận Gò Vấp.

Prev