Recruitment


TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ - HCM + BÌNH DƯƠNG

Quản lý cửa hàng:

-          Số lượng : 35 người

-          Khu vực làm việc : HCM, Bình Dương.

-          Mô tả công việc:

- Làm việc tại cửa hàng thức ăn nhanh Lotteira hoặc cửa hàng cà phê Angel in us coffee.
- Quản lý nhân viên của cửa hàng (chấm công, xếp ca làm viêc..).
- Quản lý doanh thu của cửa hàng.
- Quản lý kho hàng (hàng nhập, hàng xuất...)
- Làm báo cáo cho phòng kinh doanh.

Prev